Msze Święte Niedzielne

Zielona Górka 800   1130   1800 (w m. wrzesień-czerwiec)  

Nikielkowo 1000

Dzień powszedni

poniedziałek - piątek 1800 

(w czasie kolędy g. 15.00)

sobota g. 1000 

Strona główna > Sakramenty

Sakramenty

Wymagane dokumenty:

Do kancelarii parafialnej można składać potrzebne dokumenty do udzielenia odpowiednich sakramentów bądź kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania informacji.

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Zgłoszenia do chrztu dziecka należy dokonać przynajmniej tydzień czasu przed planowanym terminem.
Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Akt urodzenia dziecka.
2. Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców, w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
3. Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Przygotowanie dzieci do I Komunii świętej następuje bezpośrednio w III klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy, na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy świętej o godz. 11.30 oraz październikowych nabożeństwach różańcowych, a w Wielkim Poście w piątki w drodze krzyżowej.

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii świętej należy przedstawić:

1. Świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty przez dziecko w innej parafii
2. Dziecko powinno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu pierwszej komunii świętej.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie VIII klas szkoły podstawowej (w formacji uczestniczą od klasy VII). Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do księdza proboszcza. Termin sakramentu bierzmowania podawany jest odpowiednio wcześniej.

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy

1. Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
2. Brać regularny udział w niedzielnej eucharystii.
3. Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające przy parafii.
4. Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii. 5. Zgodnie z dekretem J.E. Abp. Józefa Górzyńskiego nie ma tzw. wycieczek szkolnych do tego sakramentu

 

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. Protokołu przedmałżeńskiego.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Świadectwo chrztu świętego (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
2. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
3. Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego.
4. Dowody osobiste.
5. Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
6. Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
7. W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
8. W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego.

Należy przygotować:
1. Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na najświętszy sakrament.
2. Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
3. Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

 

POGRZEB KATOLICKI

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

1. Świadectwo zgonu.
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
3. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Strona 1 z 0