W piątek zmiana tajemnic różańcowych wraz z nabożeństwem majowym na g. 17.30