Nabożeństwo Gorzkich żali

niedziela wielkopostne g. 17.30 (dn. 3 kwietnia nabożeństwo wraz z Mszą na g. 8.00)