Szanowni Państwo,

deklarację poniżej proszę złożyć do 18 września br.

 

 

Dane dziecka i rodziców/opiekunów

Nazwisko i imię dziecka : ………………………………………………………………………

Adres zamieszkania : …………………………………………………………………………...

Szkoła i klasa : ………………………………………………………………………………….

Parafia : …………………………………………………………………………………………

Imiona rodziców/opiekunów : ………………………………………………………………….

Nr. Tel rodziców/opiekunów : ………………………………………………………………….

Przyjęcie Różańca św:                                            06.10.2019. godz.11.30

Przyjęcie medalika :                                                08.12.2019 godz.11.30

Przyjęcie świecy:                                                      08.03.2020 godz.11.30

Przyjęcie książeczki:                                    05.04.2020 r. godz. 11.30

Nabożeństwo z rachunkiem sumienia i spowiedź św. przed I Komunią św. dla Dzieci i Rodziców   15 maja                                                          

Sprzątanie kościoła 16 maja

Dzieci, które były chrzczone poza parafią Św. Anny w Olsztynie proszone są o dostarczenie metryki chrztu św. do końca października .

Jeżeli dziecko chce iść ze swoją klasą do I Komunii św. a mieszka na terenie innej parafii to należy dostarczyć zgodę ze swojej parafii do końca października.

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA RODZICÓW

Dziecka Pierwszokomunijnego

Zgłaszam naszego syna/naszą córkę

…………………………………………..

Do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w parafii pod wezwaniem

Św. Anny w Olsztynie

Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodzicom (Opiekunom). Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:

  • Uczestniczyć w każdym wyznaczonym spotkaniu przygotowującym do Pierwszej Komunii Świętej
  • Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu
  • Uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych(październik piątki, godz.17.30) , Drodze Krzyżowej (Wielki Post 17.30), nabożeństwach majowych (Maj, wybrane dni, godz.17.30)
  • Wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia.
  • Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia         p.w. św. Anny w Olsztynie zobowiązani są przedłożyć do końca września br. aktualne świadectwo chrztu dziecka. Niedopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.
  • Różańce, książeczki i obrazki pamiątkowe będą zakupione jednakowe.
  • Przypominam, że w naszej parafii będzie obowiązywać zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się ze mną: 730 290 829 (kancelaria)
  • Liczę na Państwa wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.

 

 

 

…………………………….                                        …………………………………….

               Data                                                                     Podpis rodziców/opiekunów