To poznawanie dziejów narodu wybranego i początków chrześcijaństwa. Spojrzenie, jak poprzez dzieje przemawiał, prowadził i działał Bóg. To osobiste zatrzymanie i refleksja nad Słowem, które jest ciągle żywe.

Podczas cotygodniowych spotkań czytamy i rozważamy Ewangelię z niedzieli, dzielimy się owocami medytacji i doświadczaniem Słowa Bożego w codziennym naszym życiu, pogłębiamy wiedzę biblijną słuchając przygotowanych przez Księdza Proboszcza wprowadzeń oraz korzystamy z filmów opracowanych przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie w Krakowie. Wierzymy i uświadamiamy sobie, że poprzez Biblię mówi do nas Bóg, dając światło do lepszego rozumienia historii i wydarzeń naszego życia, ukazując drogę, którą mamy kroczyć, by stawać się świadkami Dobrej Nowiny i mądrzej żyć.

Niektórzy z członków Kręgu Biblijnego są również słuchaczami Warmińskiej Szkoły Biblijnej.

Zapraszamy na spotkania w duchu lectio divina każdego, kto chce poznawać Jezusa w Jego Słowie, kto chce spojrzeć na siebie  poprzez Jego Słowo. Przyjdź. Czekamy.

Grupa spotyka się w poniedziałki
po Mszy świętej (ok 17.45)
w salce na plebanii.