Będzie to okazja do spowiedzi świątecznej oraz ćwiczeń duchowych, które poprowadzi ks. Grzegorz Zapotoczny. Czcigodny kapłan jest proboszczem parafii św. Anny w Sokolicy. Przyjmijmy go z radością i wsłuchajmy się w nauki, które nam wygłosi.

15 grudnia Msza św. ze spowiedzią
  6.30 Roraty
16.00 Nikielkowo
18.00 Zielona Górka

16 grudnia Msza św.
  8.00 Zielona Górka
10.00 Nikielkowo
11.30 Zielona Górka